zapchać


zapchać
Zapychać dziury zob. dziura 4.
Zapychać kimś dziury zob. dziura 5.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zapchać — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zapychać I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapchać — dk I, zapchaćpcham, zapchaćpchasz, zapchaćpchają, zapchaćpchaj, zapchaćpchał, zapchaćpchany zapychać ndk I, zapchaćam, zapchaćasz, zapchaćają, zapchaćaj, zapchaćał, zapchaćany 1. «włożywszy, wepchnąwszy coś zamknąć jakiś otwór, zapełnić szczeliny …   Słownik języka polskiego

  • zapchać się — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}zapychać się {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}zapchać się II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIIa, zapchać sięam się, zapchać sięa się, zapchać sięają się {{/stl 8}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapychać się – zapchać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ulegać zapchaniu, zatykać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zlew się stale zapycha. Odkurzacz się zapchał. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapychać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zapychaćam, zapychaća, zapychaćają, zapychaćany {{/stl 8}}– zapchać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wkładając, wpychając coś do czegoś, zatykać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • natłoczyć — dk VIb, natłoczyćczę, natłoczyćczysz, natłoczyćtłocz, natłoczyćczył, natłoczyćczony 1. «zgromadzić, skupić w wielkiej liczbie; zapełnić, zapchać» Natłoczyć mebli do pokoju. Sala natłoczona ludźmi. Natłoczony tramwaj. 2. «wprowadzić za pomocą… …   Słownik języka polskiego

  • pozapychać — dk I, pozapychaćam, pozapychaćasz, pozapychaćają, pozapychaćaj, pozapychaćał, pozapychaćany 1. «zapchać, zatkać wiele czegoś» Pozapychać umywalki, zlewy, przewody kanalizacyjne. 2. posp. «wtłoczyć, wepchnąć gdzieś wiele czegoś» …   Słownik języka polskiego

  • założyć — dk VIb, założyćżę, założyćżysz, założyćłóż, założyćżył, założyćżony zakładać ndk I, założyćam, założyćasz, założyćają, założyćaj, założyćał, założyćany 1. «urządzić coś, zorganizować, zapoczątkować; zbudować» Założyć jakieś towarzystwo,… …   Słownik języka polskiego

  • zapychać — ndk I, zapychaćam, zapychaćasz, zapychaćają, zapychaćaj, zapychaćał, zapychaćany 1. forma ndk czas. zapchać (p.) 2. posp. «iść szybko lub jechać, udawać się dokądś; zasuwać» …   Słownik języka polskiego

  • zatkać — dk I, zatkaćtkam, zatkaćtkasz, zatkaćtkają, zatkaćtkaj, zatkaćtkał, zatkaćtkany zatknąć dk Va, zatkaćtknę, zatkaćtkniesz, zatkaćtknij, zatkaćtknął, zatkaćtknęła, zatkaćtknęli, zatkaćtknięty, zatkaćtknąwszy zatykać ndk I, zatkaćam, zatkaćasz,… …   Słownik języka polskiego